People

Dr. Emily Kelling

Associate Member

Technische Universität Berlin
Fakultät VI: Planen Bauen Umwelt
Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie / Immobilienwirtschaft

Sekr. A57
Straße des 17. Juni 152
10623 Berlin

Publications

  • Selected Publications